Kvalita

Rosehill provozuje systém zajišťování jakosti v souladu s mezinárodní normou ISO 9001: 2008, který je každoročně kontrolován NQA (National Quality Assurance). Výrobní proces je plně automatizován a provozován plně vyškoleným personálem. Materiál a zařízení používané v tomto procesu byl navržen a postaven speciálně pro výrobu železničních přejezdových panelů.

Sledovatelnost jakosti

Sledovatelnost je dosažena pomocí záznamu v počítači, data výroby, kontrola hmotnosti a vizuální kontrole každého panelu v okamžiku výroby. Každý panel lze vysledovat do objednávky a výrobní šarže. To umožňuje i zpětnou kontrolu bude-li to potřeba.

Každý panel je označen při výrobě, takže může být snadno identifikován na horní části panelu, identifikace se skládá z:

například: ROAD / UIC60 / B70 / SKL14 / 2011

To umožňuje rychlou a snadnou kontrolu, takže lze snadno ověřit ( TDI / klient ), že panely splňují požadovanou specifikaci.

Konstrukční práva

Všechny komponenty v našich systémech pryžových přejezdů jsou vlastněny Rosehill Rail (divize Rosehill Polymery Limited), včetně služeb pod jinými názvy dle našich globálních distributorů.

Ekologické

Rosehill Rail Crossing pryžové panely nepředstavují žádné riziko pro životní prostředí.

Jsou vyrobeny z recyklovaných pryžových pneumatik a spojeny dohromady s pokročilým polyuretanovým pojivem pomocí revolučního a unikátní výrobního procesu.

Jakmile je výrobní proces dokončen panely nereagují s půdou, vodou a nevylučují žádnou chemikálii do životního prostředí, nebo nevytváří žádné škodlivé výpary, nebo plyny do atmosféry.

Když potřebujete poradit

Zavolejte našemu obchodnímu zástupci na linku 608 959 009