O společnosti

Firma STYL 2000® spol. s.r.o. vznikla v roce 1990 s působení především v pozemním stavitelství jako dodavatel zavěšených fasád, a zástupce keramičky MIRAGE. Díky dlouholetému působení na stavebním trhu postupně rozšířila své působení i na dopravní stavby jako dodavatel produktů z gumového recyklátu pro řešení vibrací a tlumení hluku (antivibrační rohože, obložky kolejnic ). Od roku 2014 intenzivně komunikuje se společností Rosehill Rail v roce 2015 byla podepsána dohoda o výhradním zastoupení pro ČR a SR.

Hlavním cílem firmy je budování dlouhodobých vztahů s klienty. Proškolený tým poskytuje svým klientům kompletní servis, od počáteční pomoci s projektem, až po jeho konečnou realizaci. Referenční stavby firmy lze najít jak po celé České republice, tak i v zahraničí.

Kde začíná naše práce

S celou řadou partnerů spolupracujeme dlouhodobě, což vzájemně umožňuje docílit efektivity a eliminuje to ztrátové časy a komunikační šumy. V předprojektové fázi jsme připraveni spolupracovat již v přípravě projektu, jeho definování a zpracování podkladu pro jeho schválení v rámci legislativy, nebo i v rámci organizační složky zákazníka.

V realizační fázi

Jsme schopni připravit, naplánovat a následně zrealizovat projekt. Součástí podpory může být i vytvoření dokumentace, školení, testování, certifikace. Tím však naše spolupráce nekončí. Podle kapacit klienta můžeme spolupracovat na údržbě či provozních úpravách.

Přihlašte se k odběru novinek