Pryžové přejezdy a přechody

Pryžové přejezdové konstrukce ROSEHILL RAIL jsou nabízeny ve dvou základních technických řešeních. Systém RODDED PREMIUM a systém BASEPLATED. Oba systémy mají stejnou modulaci a to 1,8 metru. Při jejich vývoji byl kladen maximální důraz na rychlou a bezproblémovou montáž i demontáž v případě, že to je vyžadováno pro kontrolu železničního svršku. Systém také kromě klasické betonové závěrné zídky nabízí také celopryžovou závěrnou zídku nebo zídku plastovou.

Přejezdový systém RODDED PREMIUM

Pryžový přejezdový systém Rosehill Rail RODDED se spínanými panely. Spínané panely jsou vyráběny ze shodného materiálu a ve stejném rozsahu tuhosti jako panely spojované spojovacími podkladními přírubami, tedy systém BASEPLATED. Jediným rozdílem je, že je panel ve výrobě opatřen ocelovým tyčovým rámem, který výrazně omezuje teplotní dilataci přejezdového panelu. Tento rám je vložen do výrobní formy panelu a vytváří s panelem nedílný integrovaný a kompaktní celek. Na styčných stranách panelů je rám zakončen spojovacími přírubami, které umožňují spínání panelů navzájem VP šrouby. Spojení vylučuje vytváření styčných spar mezi panely i při velmi ostrých úhlech křížení. Spojení rovněž zamezuje vytváření provozních výškových odchylek mezi sousedícími panely.

Využití na šikmých přejezdech dále napomáhají koncové zarážky osazované na krajích přejezdové konstrukce, které zamezují podélným posunům přejezdové vozovky ve směru osy koleje (putování). Oba okraje přejezdové vozovky jsou v ose koleje osazeny ochrannými narážecími klíny

Přejezdový systém BASEPLATED

Pryžový přejezdový systém Rosehill Rail BASEPLATED sestává z panelů délky 1,8 m, tak, aby byl minimalizován počet styčných spár. V příčném řezu přejezdem jsou uvnitř koleje osazeny dva panely vnitřní a po jednom vnějším panelu z obou vnějších stran. Vnější panely se opírají do závěrných zídek (ty mohou být betonové, plastové, ocelové, nebo celopryžové). Podélně s kolejí jsou panely fixovány spojovacími podkladními přírubami. Na šikmých přejezdech je možné použít i více spojovacích přírub.

Oba okraje přejezdové vozovky jsou v ose koleje osazeny ochrannými narážecími klíny.

Tyto panely Rosehill je možné vyrobit i pro specifické osazení v místech s ochrannou kolejnicí, případně se dvěma ochrannými kolejnicemi až do minimálního poloměru koleje 25 m (využití v přejezdech tramvajových tratí). Dále je možné vyrobit i atypické vnější panely, snížené, nebo zvýšené (+- 30 mm).

Varianty

Panely Rosehill jsou vyráběny v provedeních odpovídajících specifickým požadavkům zákazníka a zamýšlenému způsobu použití. Tvar panelů lze při výrobě upravit tak, aby vyhovoval libovolné geometrii přejezdu, rozchodu koleje, tvaru kolejnic nebo druhu a typu pražců.

Základní druhy

  • silniční (ROAD EXTREM) – vhodné pro mimořádně zatížené přejezdové vozovky na všech pozemních komunikacích
  • silniční (ROAD) – vhodné pro přejezdové vozovky na všech pozemních komunikacích

  • polní (AGRICULTURE) – pro polní (zemědělské) prostředky a pro málo dopravně zatížené komunikace

  • pro pěší (PEDESTRIAN) – pouze pro chodce;pro přístupová místa (track access point – TAP) – vhodné pro dočasné pracovní přejezdy a pro místa určená k nakolejování dvoucestné mechanizace.

Celopryžová přejezdová vozovka Rosehill se vyrábí ve dvou základních variantách, které se odlišují podle způsobu vzájemného spojení panelů mezi sebou. Buďto mohou být panely navzájem spojeny spojovacími podložkami ležícími na příčných pražcích – systém Rosehill Baseplated, anebo jsou panely na svých styčných čelech spínány pomocí šroubových spojů – systém Rosehill Rodded.

Anti-tres pass panely

Panely jsou fyzicky i vizuálně odstrašující prostředek proti vstupu nepovolaných osob do míst se zvýšeným rizikem úrazu nebo do zakázaných oblastí. Je to účinné řešení, které se osvědčilo jako bezpečností prvek znemožňující vstup nejen do kolejiště. Samozřejmá je snadná a rychlá montáž nevyžadující speciální techniku.

Když potřebujete poradit

Zavolejte našemu obchodnímu zástupci na linku 608 959 009